เทคนิคก่อนการซื้อหุ้น

เทคนิคสำคัญก่อนการซื้อหุ้นคืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้และคำถามที่มักเจออยู่เสมอคือก่อนซื้อหุ้น 1 ตัว

ต้องดูต้องอะไรบ้าง อีก 1 คถามที่ตอบยากมากๆ เพราะคำตอบของมันนั้นยืดยาวเกินกว่าที่จะตอบให้จบได้ภายในบรรทัดเดียว เท่า อย่างไรก็ตาม วันนี้ ผู้เขียนจึงได้ทำการเขียนบทความขึ้นมาเพื่อตอบให้กับผู้ที่อยากรู้ว่าการจะซื้อหุ้นสักตัวนั้นต้องพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง มาดูกัน

  1. ปัจจัยมหภาค บริษัทได้รับผลกระทบต่อปัจจัยมหภาคอย่างไรบ้าง สิ่งที่ควรจะพิจารณาจาก PESTEL Model ได้แก่ การเมือง, เศรษฐกิจ, โครงสร้างสังคม, เทคโนโลยี, สิ่งแวดล้อม และสุดท้ายคือกฎหมาย
  2. ลักษณะอุตสาหกรรม บริษัทเป้าหมายอยู่ในอุตสาหกรรมแบบใด และอุตสาหกรรมนั้นมีความสามารถในการแข่งขันมากเพียงใด สิ่งที่ควรจะพิจารณาจาก 5 Forces Model ได้แก่ ปัจจัยจากลูกค้า, ปัจจัยจากคู่ค้า, ปัจจัยจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเอง, ปัจจัยจากผู้เล่นรายใหม่ และสุดท้ายคือปัจจัยจากสินค้าทดแทน
  3. พื้นฐานบริษัทเชิงคุณภาพ บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร และมีโครงสร้างกิจการเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่ควรจะพิจารณาจาก Business Model Canvas ได้แก่ คุณค่าของบริษัท, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, ช่องทางการจำหน่าย,กิจกรรมหลัก, พาร์ทเนอร์หลัก, ทรัพยากรหลัก, โครงสร้างรายได้ และโครงสร้างต้นทุน รวมไปถึงอีกปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด คือ ความเสี่ยงของกิจการ
  4. พื้นฐานบริษัทเชิงปริมาณ บริษัทมีงบการเงินอย่างไร และงบการเงินมีคุณภาพมากแค่ไหน สิ่งที่ควรจะพิจารณาคือทุกงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมไปถึง ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีด้วย
  5. ผู้บริหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทเองเลย นั่นก็คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้น ไล่ตั้งแต่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนควรสืบค้นประวัติการทุจริต หรือโอกาสที่จะทุจริตของแต่ละคนอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  6. โอกาสเติบโต กิจการที่ดีควรมีคุณภาพดีแล้ว ควรมีการเติบโตด้วย นักลงทุนควรวิเคราะห์โอกาสการเติบโตของรายได้ กำไรสุทธิ และเงินปันผลของบริษัท ผ่านแง่มุมต่างๆ
  7. มูลค่าพื้นฐานของกิจการ  บริษัทควรมีมูลค่าเท่าไหร่ นักลงทุนต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าอย่างสมเหตุสมผล เลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับกิจการเช่นกัน
  8. กลยุทธ์การลงทุน ก่อนจะซื้อขายหุ้นทุกครั้ง นักลงทุนจำเป็นต้องมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าหมายในการลงทุนอย่างไร จะซื้อเมื่อไหร่ จะถือเมื่อไหร่ และเมื่อไหร่จะขาย การวางแผนไว้ล่วงหน้าคือสิ่งสำคัญ
  9. การจัดพอร์ตฟอลิโอ   นอกจากจะซื้อหุ้นแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือนักลงทุนยังต้องรู้ด้วยว่าจะซื้อหุ้นในปริมาณเท่าไหร่ของพอร์ต และจัดสรรความเสี่ยงของพอร์ตฟอลิโอด้วย
  10. จิตวิทยาการลงทุน   ในทุกๆ การลงทุน นักลงทุนต้องรู้จักตนเอง และต้องรู้จักผู้อื่นด้วยว่าแต่ละคนกำลังคิดอะไร หรือกำลังตกอยู่ในสภาวะความรู้สึกแบบไหน อคติหรือความผิดพลาดใดกำลังเกาะกินใจของแต่ละคนอยู่ เราต้องก้าวข้ามอคติในใจเรา และเราจะต้องใช้อคติที่อยู่ในใจคนอื่นให้เป็นประโยชน์ เช่นเดียวกัน

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *